اخبار

فرماندار سقز: رفع تداخلات اراضی کشاورزی پیش زمینه قانون رفع موانع تولید است


سنندج- مجله خبری کشاورزی- فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: رفع تداخلات اراضی کشاورزی پیش زمینه قانون رفع موانع تولید است به همین دلیل این مهم باید به وطور ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.منبع اخبار