فرماندار ویژه شهرستان ری: به صورت جهادی پیگیر حل مشکلات بخش تولید هستیم - مجله خبری کشاورزی

فرماندار ویژه شهرستان ری: به صورت جهادی پیگیر حل مشکلات بخش تولید هستیم


شهرری – مجله خبری کشاورزی – معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: حل مشکلات بخش تولید وظیفه ما است که به صورت جهادی پیگیر حل و رفع آنها هستیم.منبع اخبار