اخبار

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیش از ۲۸ هزار تن برنج انبار شده کشاورزان مازندرانی را خریداری کردند


ساری- مجله خبری کشاورزی- مدیر مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران گفت که در راستای دستور استاندار مازندران مبنی بر خرید برنج انبار شده کشاورزان و عرضه آن از سوی فروشگاه بزرگ استان تاکنون بیش از ۲۸ هزار تن از این قلم غذایی در استان خریداری شده است.منبع اخبار