اخبار

فروشگاه اینترنتی کشاورزی اگری راز | agriculture-na

در طراحی سیستمهای زهکش زیرزمینی، عمق، قطر و فاصله زهکش ها متغیر های مهم تصمیم گیری می باشند که بسته به نوع هدف می توان ترکیبات مختلفی از آنها را به کار برد. هدف از این تحقیق،طراحی سیستم زهکش زیرزمینی، به منظور دستیابی به کمترین هزینه های اجرایی و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر روی هزینه های اجرایی سیستم زهکشی می باشد. به این منظور از تلفیق معادلات هیدرولیکی حاکم بر جریانهای ماندگار زهکش های زیر زمینی و شیوه بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیق از اطلاعات50 هکتار، شامل دو واحد زراعی 25 هکتاری از اراضی کشت و صنعت واحد سلمان فارسی به عنوان مطالعه موردی استفاده شد. نتایج حاصل از خروجی مدل بهینه سازی نشان داد با کاهش ضریب زهکشی، هزینه اجرای سیستم های زهکشی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

  • کشاورزی دانش و هنر کشت و پرورش گیاهان به منظور به دست آوردن محصول می‌باشد.[۱] کشاورزی مهم‌ترین پیشرفت در ظهور تمدن بشری غیرمهاجر بود.
  • کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از افزایش ۶ برابری تولیدات کشاورزی کرمانشاه نسبت به پیش از انقلاب خبر داد.
  • آخرین نسخه برنامه را می‌توانید تنها با یک لمس کوچک از همین صفحه در بازار دانلود و نصب کنید.
  • همچنین بررسی تاثیر عمق لایه غیر قابل نفوذ بر هزینه های اجرایی سیستم های زهکشی نشان داد که با افزایش عمق لایه غیر قابل نفوذ، فاصله زهکش ها افزایش و هزینه اجرای سیستم های زهکشی کاهش می یابد.
  • کشاورزی در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که حدود ٩ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، همچنین محل اشتغال حدود ١٧ درصد از شاغلان کل کشور است و بیش از ١٨ درصد صادرات غیر نفتی مربوط بە این بخش است و تولید محصولات کشاورزی در ایران نیز در سال ١٣٩٩ بیش از ۱۲۰ میلیون تن بودە است.

نقش تسهیلگری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی با موضوع تالاب صالحیه استان البرز؛ چالش¬ها و راهکارها در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران روز سه شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ برگزار گردید. واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌‌ها معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌‌های قند و شکر کشور خبر داد. مشکل اساسی دیگری کە گریبانگیر کشاورزان ایرانی خصوصاً دیم‌کاران است عدم بیمە محصولات کشاورزی است کە به دلیل عدم اعتماد بە شرکت‌های بیمە به دلیل تجربەهای تلخی کە با این شرکت‌ها در بازپرداخت خسارت‌ها داشتەاند است.

کود زیمافر

همچنین، برهمکنش کم ­آبیاری و ارقام بر صفات تعداد ردیف طولی دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر معنی­دار داشت. بالاترین عملکرد دانه (7722 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد مشاهده شد و عملکرد دانه تیمار­های 75%، 50% و 25% نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 6/8%، 52/4% و 82% کاهش داشت. هیبرید ZP548 بیشترین عملکرد دانه (5576 کیلوگرم در هکتار) را داشت و بیشترین میزان پرولین از تیمار 25% نیاز آبی (9/91 میکرومول بر گرم) به دست آمد. بیشترین بهره­ وری مصرف آب در تیمار 75% نیاز آبی (1/07 کیلوگرم بر متر مکعب) مشاهده شد. با توجه به میانگین کاهش آب مصرفی (2258 متر مکعب در هکتار) در این تیمار، آبیاری بر اساس 75% نیاز آبی و کشت رقم ZP548 در منطقه گرگان توصیه می‌گردد. قسمتی از نیاز آبی گیاهان توسط آب زیرزمینی کم‌عمق با کیفیت مطلوب قابل تأمین است.

بررسی جایگاه کشاورزی، شیلات و بنادر در توسعه سواحل مکران

کمترین حجم مصرف آب در طول دوره رشد در آبیاری فتیله‌ای با قطر فتیله یک سانتی‌متر، 29/25 لیتر در بوته و بیشترین حجم مصرف آب در آبیاری قطره‌ای و فتیله‌ای با قطر فتیله پنج سانتی‌متر به‌ترتیب 36 و 37/5 لیتر در بوته بود. این نتایج نشان مجله خبری کشاورزی دهنده اختلاف 19% و 4% در میزان مصرف آب بین تیمار آبیاری فتیله‌ای با قطر یک سانتی‌متر و پنج سانتی‌متر با آبیاری قطره‌‌ای است. میزان مصرف آب در سامانه آبیاری قطره‌ای نسبت به متوسط سامانه آبیاری فتیله‌ای به میزان شش درصد بیشتر بود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

انجمن ملی وزارتخانه‌های ایتالیا (ای‌ان‌سی‌آی) اعلام کرد که دست‌کم ۱۰ هزار کارگر مهاجر در بخش کشاورزی این کشور بدون داشتن هرگونه حق و حقوقی در «سکونتگاه‌های غیررسمی» زندگی می‌کنند. این سه کشتی در مجموع حامل حدود ۵۸ هزار تن ذرت اوکراین هستند که قرار است بار خود را به کشورهای ترکیه، بریتانیا و ایرلند برسانند. همه این عوامل شدت وقوع و تبعات گسترده خشکسالی در بخش کشاورزی را افزایش دادە است. وام‌های کشاورزان برای یک سال استمهال می‌شود، اگر در سال زراعی پیشرو نیز حوادث قهری طبیعی رخ داد، روند تمدید وام تکرار خواهد شد. یکی از مشکلات بخش کشاورزی این است که اطلاعات دقیقی از محصولات و فعالیت ها در دست نیست.

http://3darchitecture.ir