اخبار

فروش میوه 50 درصد کاهش یافت مجله خبری کشاورزی

خاک های نمک دار که تعریف مشخصی توسط فائو دارند، حدود 41 میلیون هکتار (25 درصد) از خاک ایران را در بر می گیرد. سیستم های کشاورزی غذایی اغلب در مقیاس های چندگانه( جهانی، منطقه ای، ملی و محلی) تعریف می شوند و تعامل محدوده ها و مقیاس ها، و مفاهیم کشاورزی هوشمند به اقلیم را بیشتر مد نظر قرار می دهند. از نظر بانک جهانی، فقرای روستایی شامل کشاورزان خرده­پا، اجاره­نشین­ها و خوش­نشین­ها است (لنگرودی،1386، 6). به عبارتی می­توان گفت که توسعه به دنبال تغییر وضع موجود یک جامعه و حرکت به سمت وضع مطلوب بوده که با توجه به ساختارهای جامعه ترسیم شده است. کشاورزی هوشمند می ایستد برای به دست آوردن انبوه از این دستگاه های کشاورزی IoT به هم پیوسته در چند راه. در عین حال استفاده ن کردن از آب شیرین برای فرایندهای کشاورزی غیرممکن است. با این حال، در هسته اصلی خود، IoT در کشاورزی با هدف تدبر و کاهش فرایندهای کشاورزی است. هدف کشاورزی هوشمند تطبیق زیرساخت های ارتباطی برای استفاده در فرایندهای کشاورزی برای افزایش بازده با فعال کردن تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات است. کشاورزی هوشمند به اقلیم خواستار مجموعه ای از اقدامات توسط تصمیم گیرندگان از مزرعه تا سطح جهانی، برای ارتقاء انعطاف پذیری سیستم های کشاورزی و معیشت و کاهش خطر ناامنی غذایی درحال حاضر و آینده است.

در نظر دارد، سیاست گذاران در بخش کشاورزی ایران می توانند در راستای سیاست گذاری مناسب با استفاده از کشاورزی هوشمند به اقلیم در محورهای ذکر شده که پتانسیل های خوبی مانند تعاونی های و صندوق های زنان، شکل گیری شبکه های حمایتی در سطوح مختلف برای کشاورزی وجود دارد گام های موثری بردارند. تاثیر IoT در کشاورزی و کشاورزی هوشمند قوی ترین از نظر ادغام توابع حسی، تحلیلی و دست در با رابط متمرکز احساس خواهد شد؛ بیشتر مزایای دیگر IoT در کشاورزی در نتیجه از این فرض اساسی به دست آمده است. علاوه بر مقدار آب, کیفیت آب از عوامل مهم در تولید محصولات گلخانه ای است.تحمّل گیاه نسبت به املاح موجود در آب آبیاری متفاوت است. طبق آمارهای گرفته شده، حجم محصولات کشاورزی هوشمند و دقیق در سال 2014 بالغ بر 2.3 میلیارد یورو بوده است که در این میان آمریکای شمالی و اروپا بزرگترین بازار را در زمینه بخش نوآوری در محصولات کشاورزی داشتند، همچنین آسیا نیز با رشد 20درصدی در هر سال، بیشترین پتانسیل را در زمینه عرصههای فناوریهای جدید در بخش کشاورزی دارد.

برای سالجاری نیز افزایش حداقل ۷۰ هکتاری برای گلخانههای استان پیشبینی شده، اما با توجه به سند توسعه راهبردی استان که توسعه ۲۱۰ هکتاری در ۳ سال را برنامهریزی کرده، مدیران ادارهکل جهاد کشاورزی همدان بهدنبال اجرای ۱۴۱ هکتار گلخانه در یک سال درسطح استان هستند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را با توجه به تامین مطمئن آب، زهکشی و اصلاح خاک؛ کمک به افزایش عملکرد، تولید پایدار و تجهیز و نوسازی این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: کشاورزی امری زنده و پویا است که ما باید کشاورزان را در بحث مدیریت زراعی و استفاده مناسب از نهادهها آموزش دهیم. به همین علت بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه فولادسازی می­تواند گریبان حوزه کشاورزی را نیز بگیرد. تغییرات اقلیمی تهدیدی برای دسترسی به مواد غذایی برای هر دو جمعیت روستایی و شهری با کاهش تولیدات کشاورزی و درآمد ناشی از آن، همچنین باعث افزایش اختلال در بازارها می شود. حسگرهای کشاورزی IoT و سیستم های نظارت بر کشاورزی مبتنی بر IoT می توانند محتوای دقیق رطوبت را در محصولات کشاورزی، خاک و جو تشخیص دهند که پس از آن می توان از آن برای محاسبه میزان دقیق آبی که باید به محصولات کشاورزی تغذیه شود، استفاده کرد.

هدف از این روش زودرسی محصول است، مانند کشت گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، بادنجان و خیار که در منطقه جیرفت مورد استفاده می گیرد. مقیاس های زمانی و مکانی که اثرات تغییرات اقلیم بر کشاورزی را بررسی می کنند برای برنامه ریزی ملی و محلی مناسب نیستند(۲۱) که ناشی از عدم اطمینان مربوط به خروجی مدل های آب و هوایی است، مسائل فنی مربوط به مدل هایی با مقیاس کوچک برای پشتیبانی تصمیم گیری راجع به تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر کشاورزی در آینده برای جوامع محلی نسبت به روندهای بلند مدت مناسب تر می باشند(۲۲). در حال حرکت به جلو، IoT مبتنی بر شیوه های کشاورزی هوشمند با توجه به مدیریت گاو انتظار می رود به ترکیب این سیستم های حسی با سیستم هایی که تحویل کمک های پزشکی و افزایش خروجی گاو. سیستم های حسی دستوراتی را از واحد پردازش مرکزی دریافت خواهند کرد و به نوبه خود داده هایی را ارائه خواهند داد که پس از آن تجزیه و تحلیل خواهد شد تا بهترین مسیر اقدامی را که باید انجام شود نمودار کند.

حفظ این گزینه برای جهان امروز ضروری است، به خصوص با توجه به تقاضای به سرعت در حال افزایش برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی در دورانی که بازده و بازده در حال کاهش است. بهعنوان مثال، متوسط عملکرد گوجه فرنگی در آلمریای اسپانیا (حدود ۲۸ کیلوگرم در مترمربع)، بسیار پایینتر از هلند یا کانادا (حدود ۶۰ کیلوگرم در مترمربع) است، در زمستان به طور متوسط تولید در هلند ۵ برابر و در طول سال ۶۰ درصد بیشتر از اسپانیا است که این اختلاف تا حدی ناشی از اختلاف در فصل برداشت است. در ادامه بخشی از مزایا و معایب کشت هیدروپونیک را بیان خواهیم کرد. این گلخانه با داشتن سیستم کشت هیدروپونیک به خاک ضرری وارد نمیکند و به آن نیازی ندارد. بحث بعدی در این طرح تکنولوژی مورد نیازی است که ما باید به دنبال ترویج آن باشیم. این کار به ما کمک میکند تا تولید ماده غذایی مشابه را در شرایط زمین شور داشته باشیم. بنابراین، نظارت بر محصولات کشاورزی با استفاده از IoT می تواند به کشاورزان کمک کند تا حداکثر پاداش های ممکن را درو کنند. محققان مقابله با تغییرات اقلیم را از طریق تغییر سیستم های کشاورزی موثر می دانند، جایی که کربن خاک بیشترین میزان ترسیب را دارد.

دومین اولویت منطقه ای CSA تقویت موسسات ملی و محلی است؛ برای حمایت از ظرفیت سازگاری از طریق افزایش دسترسی مردم به اطلاعات است. قربانی با بیان اینکه برای ارتقای بخش کشاورزی نیازمند توجه به ۶ مولفه هستیم، گفت: یکی از این مولفه ها مدیریت تصمیم ها و سیاست هاست. رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران همچنین گفت: از سوی دیگر باید قانون الگوی کشت جدی گرفته شود. کسانی که نمودار آینده IoT در کشاورزی را اتخاذ کرده اند رویکرد دو شاخه, که تمرکز بر بهره وری افزایش یافته از یک سو و کاهش آسیب موثر از سوی دیگر. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر این مسئله که حمل و نقل محصولات سبزی و صیفی باید با ماشینهای مجهز و سردخانه دار انجام شود، بیان کرد: اگر حمل و نقل محصولات سبزی و صیفی با ماشینهای فاقد سردخانه در تابستان انجام شود به سبب گرمای این فصل، بخشی از محصول تولیدی به هدر میرود. در برنامههای عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زاید نیز به چشم میخورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دو یا حتی در سه نوبت (شیفت) کار میکردند.

این در صورتی است که در کاشت هیدروپونیک از خاک که بستر مناسبی برای رشد علفهای هرز است، استفاده نمیشود. این تاثیر از نظارت بر محصولات کشاورزی با استفاده از IoT تا آب موثر، کار، گاو و مدیریت محصولات کشاورزی است. تعداد و عرض راهروها بستگی به نحوه استفاده از آنها و نوع محصول دارد . کف گلخانه های عمیق به طور معمول در حدود یک متر پایین تر از سطح زمین قرار دارند و در زمستان گرم تر از گلخانه های سطی میباشند. توسعه این نهادها مدت هاست به عنوان یک رشته اصلی کشاورزی برای توسعه استراژی ها وجود دارد، اما به دلیل تدابیر و تامین مالی نامناسب موقعیت در هم ریخته ای دارند(۲۱). اگر برای فروش آنلاین محصولات کشاورزی خودتون به دنبال یک سایت مناسب می گردین ما در این مقاله 5 سایت فروش محصولات کشاورزی کشمون، کشاورز مارکت، باسکول، سروبان و دهکده موفقیت رو برای فروش بدون واسطه محصولات کشاورزی معرفی کردیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پس از گذشت چند دهه که از نقش کربن در گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی می گذرد، ایران بدون هیچ اقدامی، چنان رفتار می کند که هیچ تهدیدی از سوی تغییرات اقلیمی کشور را تهدید نمی کند. طرح اجرای الگوی کشت ۱۰ سالی است روی میز دولت جا خوش کرده و ظاهرا همتی از سوی مسوولان برای اجرای آن وجود ندارد. در این میان تولیدکنندگان فقیر، خوش نشینان بی زمین، اقلیت های نژادی و حاشیه نشین ها در معرض آسیب بیشتری هستند(۱۰). برخی فعالان اقتصادی معتقدند که راهحل تجاریسازی محصولات کشاورزی، پیوند تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. در این راستا انتظار می رود بازار IoT کشاورزی بتواند این الگوهای در حال تغییر را تشخیص دهد و وقایع را پیش بینی کند که به نوبه خود به کنترل آسیب ها و کاهش زیان کمک خواهد کرد. در حوزه دام ۱۳ میلیارد تومان، در زراعت ۲۳ میلیارد تومان و در باغات ۲۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. با این حال، آینده IoT در کشاورزی با استفاده از ابزارهای حسی، تحلیلی و خودکار برای مزارع پیش بینی می کند تا اینکه به هزاران هکتار اجرا شود. پیش بینی ها نشان می دهد که در سطح جهانی، با توجه به افزایش تقاضا، تولیدات کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ باید ۶۰% افزایش یابد، و این تولید بهره وری بیشتر را می طلبد.

ازآنجاییکه پرورش صنوبر این روزها طرفدار پیدا کرده است، میتوانید تمام وقت خود را به تولید و فروش نهالهای صنوبر اختصاص دهید، گرچه معضل تأمین آب در ایران جدی است و نیاز است که از دارابودن منبع آب مناسب و دائمی اطمینان حاصل کنید، صنوبر همچنان گزینه خوبی است. گلخانه گل رز به سرمایه بیشتری نیاز داشته و باید با توجه به نیاز بازار نژادهای مهم این گل را پرورش دهید. گذشته از نظارت بر محصولات کشاورزی با استفاده از IoT، کمک های قابل توجهی از بازار IoT کشاورزی در قلمرو مدیریت گاو و مدیریت محصولات مورد انتظار است. همچنین باعث گرم شدن کره زمین می شود زیرا گل و لای، کربن خاک را از ریز ذرات ارگانیک جدا می کند. به طور کلی از نظر شکل خارجی و بدون در نظر گرفتن وسعت و مصالح ساختمانی گلخانه هارا می توان به چهاردسته گلخانه یک طرفه، دو طرفه، نیمه دو طرفه و کمانی یا منحنی تقسیم کرد. می کند. ما در هر فعالیتی که انجام می دهیم پایداری و نوآوری را در نظر می گیریم. از آنجا که محصولات کشاورزی احتیاج به مراقبت دارند انسانها خانههای خویش را در کنار مزارع ساختند آنها اراضی را توسط حیواناتی چون گاو و اسب شخم میزدند و با جویبارهای منشعب شده از رودخانهها، چشمهها و قنات مزارع خویش را آبیاری کردند.

اما مهمتر از آن، آینده IoT در کشاورزی با ادغام موفق سیستم های تحلیلی تعیین خواهد شد که می توانند الگوهای مختلف را تشخیص دهند و مدل های پیش بینی کننده را به طور مؤثری اجرا کنند. کشاورزی هوشمند به اقلیم مانند اجرای عملیات متعارف و رایج در یک سازمان است، که در آن ضمن تاکید بر اجرای ظرفیت های انعطاف پذیر، راه حل های مناسب با زمینه فعالیت، را از طریق اجرای خط مشی نوآورانه و فعالیت های سرمایه گذاری، حمایت می شود. همکاری به عنوان اثر متقابل سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیم، بصورتی که اثر ترکیبی آن ها بیشتر از اثر هر یک به تنهایی است، تعریف می شود؛ تعامل شیوه های سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیمی، مانند شیوه های کشاورزی هستند، و لزوما تعامل و هم افزایی بین شیوه های مختلف نیست (۱۷).

95 درصد صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس بهصورت امانی انجام میشود و فروش امانی را بازار کنترل میکند نه صادرکنندگان و ما باید با چندین کشور تولیدکننده چانه زنی کنیم که بتوانیم در نهایت موفق به صادرات شویم. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا کریمزاده» مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص این دیدار اظهار داشت: در این دیدار ظرفیتهای بالای دو کشور در توسعه روابط تجاری بهویژه در حوزه کشاورزی مطرح و بر اهمیت همکاری سازمانهای قرنطینه دو کشور به منظور تعمیق همکاریهای کشاورزی تاکید شد. پس از آن می توان این داده ها را برای محاسبه دقیق محصول مورد نیاز آب viz-a-viz، نور خورشید، کود و آفت کش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. کشاورزی هوشمند به اقلیم نیاز به بررسی این سه هدف، از بخش های کوچک محلی تا مقیاس جهانی و افق های کوتاه و بلند مدت، برای بدست آوردن راه حل های محلی قابل قبول دارد (۱۸). علاوه بر اطمینان از محتوای صحیح آب، نظارت بر محصولات کشاورزی با استفاده از IoT می تواند یک میزبان از مزایای دیگر و همچنین برای افزایش کیفیت تولید و سودآوری مزرعه ارائه دهد.

در مقیاس جهانی، سازمان غذا و کشاورزی (فائو) سازمان ملل متحد، محصولات غذایی اولیه را با پایگاه داده مکانی جهانیای که از اطلاعات آماری پوشش کشاورزی سطح زمین دارد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد. هدف کلی کشاورزی هوشمند به اقلیم حمایت از تلاش های محلی تا سطح جهانی برای استفاده پایدار از سیستم های کشاورزی در نیل به امنیت غذایی و در دسترس قرار گرفتن غذا برای تمام مردم در تمام زمان ها، یکپارچه سازی تلاش ها برای تطابق و کاهش عوامل مانع رسیدن به پتانسیل است. در همین حال، حشرات به دلیل تغییر پاترهای آب و هوایی که بر حرکات فزاینده حشرات اعم از مگس هایی که تب کنگو را تا ازدحام ملخ حمل می کنند، به طور فزاینده ای به تهدید تبدیل شده اند. بیشتر محققین از این زمینه ها به عنوان چاش هایی برای گفتمان اشاره می کنند. هم برای سبزیجات متداول و سبزی خشک و منجمد شده، فرآیند صادرات وجود دارد و هم برای صادرات انواع سبزیجات خاص از گونه های نادر و کمیاب انجام می شود. چه چیزی برای اجرای موثر کشاورزی هوشمند به اقلیم لازم است؟ نقشه مفهومی ۳ برخی از خوشه های متمایز نظری را با یک چارچوب مشترک در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، “جنسیت”، “بازار” و “سیاست” مفاهیمی هستند که در ادبیات کشاورزی هوشمند به اقلیم توسعه یافته اند.

کشاورزی هوشمند در حال حاضر چندین سیستم حسی از انواع مختلف به تصویب رسید، اما این به احتمال زیاد در دامنه و کیفیت در سال های آینده گسترش می یابد. ولی نمیتوان همه مشکل را نیز از این ناحیه دید و در حقیقت، به نظر میرسد عوامل نوسانساز بیرونی نیز در اقتصاد ایران وجود دارد که مانع از شکلگیری انتظارات منطقی در گذر زمان شدهاند. از نظر تاریخی نیروی انسانی یک الزام ضروری برای کشاورزی بوده است. سپس با توجه به شرایط زمین، امور دیگر را از جمله تهیه بذر و نوع کشت را مدیریت کنید که البته کارشناسان حرفه ای شرکت مزرعه بکر در این امور در کنار شما خواهند بود. در کشت گلخانه ای بهتر است که فصول نامساعد در آغاز فصل کشت یا پایان فصل برداشت باشد. گلخانه را یکی از راه حل های مُدرن برای مبارزه با سرما، گرما و کم آبی می دانند و در بسیاری از کشور های قطبی یا کشور های استوایی که دارای آب و هوای سرد یا گرم هستند و یا با مشکل کم آبی رو به رو هستند، احداث گلخانه می تواند بهترین گزینه برای تولید میوه و سبزیجات در این مناطق باشد.

۷۵% از جمعیت فقرای جهان در مناطق روستایی هستند و مهم ترین منبع درآمد آنها کشاورزی است. این میوه در واقع از نژاد کاکتوس می باشد که با کم ترین مقدار آب می تواند رشد کند. در مبادلات تجاری ایران با کشورهای مختلف، عراق بزرگترین مشتری محصولات صادراتی کشاورزی به شمار می رود و پس از آن امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان در صف خریداران ایستادهاند که البته در محصولات مختلف متفاوت است؛ به گونه ای که پسته، هنداونه، سیب تازه، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، ماست، زعفران و خرما عمده ترین محصولات کشاورزی صادراتی به شمار می روند و به غیر از محصولاتی مانند پسته، زعفران و خرما، عراق بزرگترین مشتری در بازار کشاورزی ایران است. اتوماسیون کشاورزی با استفاده از IoT در حال حاضر ساخته شده است inroads به بخش های مدیریت مزرعه کوچکتر، مانند گلخانه ها. ادغام فن آوری اجازه خواهد داد اتوماسیون کشاورزی با استفاده از IoT برای کشاورز عصر جدید. سابقا از آرسنیک، گوگرد، سرب و جیوه برای از بین بردن آفات استفاده می شد. برای تاسیس یک گلخانه لازم است که فرد حتما با مقدمات کشاورزی و اوضاع بازار آشنایی داشته باشد.

این محصولات در افزایش تولیدات کشاورزی نقش مهمی دارند زیرا باعث مرطوب ماندن ریشه گیاه شده و آبیاری زیادی لازم ندارد و هوا و اکسیزن لازم نیز به ریشه گیاه سایت agriculture-na میرسد. به گفته مجمع بین دولتی تغییرات اقلیم (IPCC)، تغییرات اقلیمی در مناطق عمده جهان اثرات زیادی را بر تولیدات گذاشته است، و اثرات منفی آن بیش از تاثیرات مثبت بوده است، و کشورهای درحال توسعه در مقابل اثرات منفی بیشتر در معرض آسیب هستند(۴). همانطور که گفته شد، بسته بندی محصولات کشاورزی موجب نگهداری و حفاظت کالا در برابر عوامل محیطی می شود. این ادغام شامل نظارت و کنترل زیرساخت های ارتباطی گفته شده از یک پلت فرم و رابط واحد است. از راههای مهم و اساسی برای افزایش تولیدات کشاورزی استفاده از کود سولفات است. سازگار کردن سیستم های کشاورزی، نیاز به افزایش سرمایه گذاری اولیه دارد، و شناسایی اعتبار هزینه هایی که از طریق روند سازگاری حاصل می شود، ابزار مهمی برای افزایش منابع مالی است. از نظر دمایی، موز نیاز به دمای بالاتر از ۲۲ درجه سانتیگراد برای رشد دارد و دماهای پایینتر از این مقدار سبب آسیب جدی به گیاه از نظر رشد رویشی خواهد شد. استفاده از تکنولوژی پیشرفتهتر، کشت ارقام مقاومتر، افزایش دسترسی به مواد افزودنی کشاورزی و گسترده شدن زیرساخت آبیاری از جمله دلایل این رشد به حساب میآیند.