اخبار

فصل برداشت و ثروت‌های برباد رفته در شعله‌های آتش


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – با فرارسیدن فصل تابستان و برداشت محصول گندم و جو در سایه ناآگاهی، بخش‌های زیادی از اراضی کشاورزی استان اردبیل به آتش کشیده شده و آسیب و ضررهای مالی زیادی در کوتاه مدت و بلندمدت به بخش کشاورزی و محیط زیست وارد می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85141128/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4