فیلترینگ محصولات جالیزی – ایرنا


فیلترینگ محصولات جالیزی

تهران-مجله خبری کشاورزی-تغییر الگوی کشت همواره از مسائل مورد تاکید فعالان بخش کشاورزی و اسناد بالادستی بوده است؛ در این راستا از اوایل مهرماه در جهت خودکفایی در کالاهای اساسی و تامین امنیت غذایی، برخی از محصولات جالیزی عوارض صادرات بسته شده که بعضی از کارشناسان انتقاداتی را به آن وارد می‌دانند.منبع اخبار