اخبار

فیلم|توانمندسازی روستایی سرفصل برنامه های توسعه‌ای مازندران


ساری – مجله خبری کشاورزی – طرح توانمند سازی ۵۰۰ روستای مازندران در بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و سید محمود حسینی پور نماینده عالی دولت در استان عملیاتی و آغاز شده بود.

https://www.irna.ir/news/85236188/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86