اخبار

فیلم|روش‌های نوین آبیاری مزارع گلپایگان


اصفهان-مجله خبری کشاورزی- اعمال روش‌های نوین آبیاری باعث کاهش چشمگیر مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی گلپایگان شده است.
فیلم از: روح‌الله علایی

https://www.irna.ir/news/85192113/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86