اخبار

فیلم/امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری و تولید راهبرد مهم وزارت جهادکشاورزی است

گرگان – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان توسعه،آموزش و ترویج (تات) گفت: مهمترین اولویت وزارت جهادکشاورزی برنامه ریزی مناسب برای حفظ امنیت غذایی است و در این راستا ایجاد انگیزه برای جوانان، انتقال دانش روز و بهره وری بیشتر اهداف موردنظر است.

سرخط اخبار استان‌هامنبع اخبار

فیلم/امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری و تولید راهبرد مهم وزارت جهادکشاورزی است