اخبار

فیلم| اینجا نخل‌ها ایستاده خشک شدند


کرمان – مجله خبری کشاورزی – ریزش چاه آب و کم آبی روستای سیف الدینی شهرستان ریگان در شرق استان کرمان، باعث خشکیدگی نخل ها و مهاجرت اهالی شده و این در حالی است که اندک اهالی باقی مانده خواستار حمایت مسئولان برای بازسازی چاه آب هستند تا روستا به طور کامل از بین نرود.

https://www.irna.ir/news/85196647/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF