اخبار

فیلم| «خروج رکود بازار برنج کهنه» مازندران با تدبیر دولت


ساری- مجله خبری کشاورزی- خرید توافقی برنج کهنه (محصول زراعی سال گذشته) در مازندران با تدبیر دولت این روزها روند مطلوبی به خود گرفته به طوری که تنها در شهرستان بابل فروش این محصول از سوی کشاورزان از مرز یک هزار تُن عبور کرد.

https://www.irna.ir/news/85186390/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA