اخبار

فیلم/ خشکه‌کاری برنج، چاره مدیریت مصرف آب در کشاورزی گلستان


گرگان-مجله خبری کشاورزی- کشت شالی به‌شیوه خشکه‌کاری با توجه به محدودیت منابع آبی، ادامه خشکسالی‌ و کاهش باران، مورد توجه کشاورزان گلستان قرار گرفت و آنان این شیوه را گامی در راه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب کشاورزی می‌دانند.

https://www.irna.ir/news/85141295/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86