اخبار

فیلم | زیرساخت‌های کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در دولت سیزدهم متحول شده است


یاسوج – مجله خبری کشاورزی – استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دولت سیزدهم با اولویت قرار دادن کشاورزی به عنوان محورتوسعه و یکی از مهم‌ترین حلقه های مفقوده در شکوفایی استان، گام های مهمی در ایجاد زنجیره های تولید، شروع چندین مجتمع تولیدی بزرگ در حوزه دام و آبزیان و ایجاد سردخانه ها برداشته که می توان ادعا کرد انقلابی شگرف در این حوزه و معیشت مردم ایجاد خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85171599/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85