فیلم | موزستان‌های دشتیاری ظرفیتی برای اشتغال و ارزآوری


چابهار- مجله خبری کشاورزی – شهرستان دشتیاری با برخورداری از آب و هوای مساعد، ۸۵۰ هکتار موزستان دارد که در هر هکتار بین ۳۰ تا ۷۰ تن محصول برداشت می‌شود و از این حیث ظرفیتی مهم برای ایجاد اشتغال و ارزآوری در استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌آید و ایجاد چهارهزار هکتار دیگر برای کشت این محصول برنامه‌ریزی شده است.منبع اخبار