اخبار

فیلم| نشانه‌های خروج بازار برنج مازندران از رکود


ساری- مجله خبری کشاورزی- انجمن تامین برنج ایران به منظور خرید برنج کشاورزان استان طی توافقی که با استانداری مازندران داشته، خرید برنج از کشاورزان را آغاز کرد که این امر باعث خروج این محصول کشاورزی از رکود در بازار عرضه و تقاضا شده است.منبع اخبار