اخبار

فیلم/کشاورزان گلستانی در مدیریت مصرف آب برنامه‌ریزی کنند


گرگان – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: کشاورزان این استان بدلیل کاهش آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از بروز خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی ضروری است در مدیریت مصرف آب برای کشت محصولات برنامه ریزی کنند.منبع اخبار