اخبار

فیلم/ گرانی و تقلب؛ آیا بازار میوه یاسوج رها شده است؟


یاسوج- مجله خبری کشاورزی- بازدیدهای میدانی از برخی میوه فروشی های شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می دهد این فروشندگان میوه بی کیفیت درجه دو و سه را به جای میوه درجه یک به مردم قالب می کنند و انچه در بازار مشاهده می شود گران فروشی و تقلب است.

https://www.irna.ir/news/85218019/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA