اخبار

فیلم| گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی تولید آبزیان در مازندران


ساری- مجله خبری کشاورزی- حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گردش مالی تولید ۱۹ هزار تُن آبزیان در استان مازندران در یکسال اخیر را ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

https://www.irna.ir/news/85233719/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86