اخبار

قاطعانه می‌گویم الان زمان استفاده از خودروهای برقی است

قاطعانه می‌گویم الان زمان استفاده از خودروهای برقی است

ویر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تکنولوژی‌ها در حال پیشرفت هستند، گفت: به هزار و یک دلیل می‌توان ثابت کرد که امروز زمان استفاده از خودروهای برقی است.

به گزارش ایسنا، سیزدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت با حضور وزیر صمت در شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو ( ساپکو)  برگزار شد.

عباس علی آبادی – وزیر صنعت، معدن و تجارت –   در همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت در رابطه با ورود خودروهای برقی به بازار گفت: به هزار و یک دلیل می‌توان ثابت کرد که زمان خودروهای برقی است و قاطعانه به عنوان یک معلم می‌گویم الان زمان برقی سازی است.

ادامه دارد

https://www.isna.ir/news/1402112417205/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA