اخبار

قزوین به عنوان پایلوت یکپارچه سازی اراضی زراعی روستاهای کشور انتخاب شد


قزوین – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی گفت: قزوین بدلیل سابقه و ظرفیت بالا در کشاورزی و اینکه قطب کشاورزی هوشمند ایران است به عنوان پایلوت یکپارچه سازی اراضی زراعی روستاهای کشور انتخاب شد.منبع اخبار