اخبار

قطع سهمیه آرد واحدهای خبازی فاقد کارتخوان در کردستان


سنندج- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: سهمیه آرد واحدهای خبازی فاقد کارتخوان در استان قطع شود تا همه این واحدها نسبت به این مهم اقدام کنند.منبع اخبار