اخبار

قلع و قمع ۱۷۵۰ فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی


تهران – مجله خبری کشاورزی – فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد: یک هزار و ۷۵۰ فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی کشور در راستای اجرای احکام قطعی مقامات قضایی و به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در سال ۱۴۰۱ قلع و قمع شد.منبع اخبار

پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.