اخبار

قیمت‌های فعلی بازار گوشت قرمز کاذب است/ ۱۰ ماه توقف صادرات نداشتیم


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت های فعلی بازار گوشت قرمز را کاذب دانست و گفت که با ورود وزارت جهاد کشاورزی در توزیع گوشت منجمد در تهران، بازار این محصول به‌زودی تنظیم می شود.منبع اخبار