اخبار

قیمت انواع چای برای بازگشایی ثبت سفارشات بررسی شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت‌های پیشنهادی دریافتی از اتحادیه چای در نشست کمیته قیمت‌گذاری ارزی چای اعلام و نظرات دستگاه‌های نظارتی در خصوص قیمت‌ انواع چای بررسی شد.

https://www.irna.ir/news/85156117/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF