«قیمت تضمینی» مرغ جایگزین «خرید تضمینی» شد/ حضور اتحادیه در تعیین قیمت«قیمت تضمینی» مرغ جایگزین «خرید تضمینی» شد/ حضور اتحادیه در تعیین قیمت
تهران – مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید تضمینی خبر داد و گفت: اتحادیه در تعیین قیمت اثرگذار است.منبع اخبار