اخبار

قیمت خودروهای برقی و معمولی به یکدیگر نزدیک می‌شود

قیمت خودروهای برقی و معمولی به یکدیگر نزدیک می‌شود
نتایج این  بررسی نشان داد که افراد موثر در این صنعت اظهار کردند که چند سال دیگر زمان نیاز است تا به برابری قیمت واقعی برسد.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس، ورود وسایل نقلیه الکتریکی کوچکتر و ارزان‌تر به سنگاپور شکاف قیمت را با خودروهای معمولی کاهش می‌دهد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402041409304/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خودروهای الکتریکی با ورود مدل‌های ارزان‌تر به کشورهایی از جمله سنگاپور، به قیمت برابر با خودروهای معمولی نزدیک‌تر می‌شوند.