هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت. ماه‌نورد امارات و فرودگر ژاپن به سمت ماه پرتاب شدند.