قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم شیر خام اعلام شد - مجله خبری کشاورزی