اخبار

قیمت مصوب مصرف کننده ۷ کالای اساسی اعلام شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی قیمت مصرف کننده هفت کالای اساسی را اعلام کرد.

https://www.irna.ir/news/85241586/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

بری.