قیمت هر کیلو گوشت مرغ به ۵۳ هزار تومان رسیدقیمت هر کیلو گوشت مرغ به ۵۳ هزار تومان رسید
تهران – مجله خبری کشاورزی – قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره‌بار با توجه به افزایش عرضه و تداوم کاهش ۵۳ هزار تومان عرضه می‌شود.منبع اخبار