قیمت گوشت مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب در بازارقیمت گوشت مرغ همچنان کمتر از نرخ مصوب در بازار
تهران- مجله خبری کشاورزی- باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های طیور و تعیین نرخ این محصول برای مصرف کنندگان، همچنان هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته‌های اخیر زیر قیمت مصوب در بازار عرضه می شود.منبع اخبار