اخبار

لحظات کاشت و برداشت برنج درمازندران+فیلم اقتصاد برتر

در ادامه مطلب مراحل مربوط به زمان کاشت و برداشت برنج در برخی استان ها توضیح داده می شود. شالی هاي درو شده با دستگاه دروگر در مقایسه با برداشت دستی به مـدت زمـان بیـشتري جهت خشک شدن در مزرعه براي خرمن کوبی نیاز دارند که این موضوع منجـر بـه افـزایش افت کمی و کیفی محصول خواهد شد. بنابراین در برداشت با دروگر، تا حد امکان ارتفـاع برش بیشتر در نظر گرفته شود.

تجهیزات لازم در برداشت مکانیزه برنج

Kg بذر به ازا 100 متر مربع از خزانه مصرف می شود.) در اطراف مرز جوی هایی ایجاد می کنند تا آب از این جویها عبو نماید و در داخل کرت شود. وقتی خزانه آماده شد 3 تا 6 سانتی متر آب در داخل خزانه نگه داشته و بذر را می پاشند و یا اینکه زمین را آب می ریزند و پس از خیس شدن زمین آب را خارج و بذر پاشی می کنند. به طور کلی در هر هزار متر زمین شالیزار، می توان بین 350 تا 400 کیلوگرم برنج برداشت کرد.

داس مخصوص برداشت برنج

به همین دلیل شالیکوبی ها در پاییز شروع به تولید برنج دودی و برنج قهوه ای می کنند. از این رو برنج دودی و برنج قهوه ای مهر و آبان آماده می شود. ویدئو و تصاویری از برداشت برنج در شالیزارهای “خیرآباد” گچساران را ببینید. چند روزي از آغاز فصل برداشت برنج در شهرستان لردگان مي گذرد و شاليکاران روزهاي پرکاري را سپري مي کنند.

پس از برداشت محصول، آن را به دقت جمع آوری کنید و به مکان خرمن کوبی حمل کنید. کپه ها را به نحوی روی هم انباشت کنید که انتهای خوشه آنها به یک جهت باشد. برداشت برنج در منطقه تقریباً از اواسط شهریور شروع شده و تا اواسط مهر ماه است. در صورت وجود آب در داخل زاینده رود زمین های برنج نزدیک رودخانه و زمین های دور دست تر از طریق کانال های آب پرشده با آب زاینده رود سیراب می شوند، و در صورت نبودن آب زمین ها به وسیله چاه ها و قنات ها سیراب می شوند.

به طور کلی بایستی ۲۰ روز پیش از agriculture-na.ir آب را به طور کلی از مزرعه خارج نمود تا عمل برداشت سریع‌تر و آسانتر انجام گیرد و کمباین ها بتوانند به راحتی بر روی زمین حرکت کند. به دلیل برداشت بلند تر ساقه ها در مقایسه با درو دستی، عملیات خرمن کوبی نیز طولانی تر خواهد شد. در این روش بر خلاف روش دستی، به علت بریده شدن ساقه ها از پایین بسیاری از لارو های کرم ساقه خوار برنج در زمان خرمن کوبی نابود خواهند شد. روش برداشت برنج به صورت دستی در کنار سختی های زیادی که دارد، هزینه‌ی بیشتری را نیز برای کشاورزان و صاحبان مزارع به همراه خواهد داشت. در روش مکانیزه با استفاده از دستگاه دروگر و کمباین و در روش سنتی با استفاده از ابزار مخصوص بریدن برنج و با استفاده از نیروی انسانی عملیات انجام می پذیرد.