اخبار

لرستان رتبه ششم کشور را در اجرای آبیاری تحت فشار دارد


خرم آباد-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: لرستان مقام ششم کشور را در اجرای آبیاری تحت فشار دارد و از استان‌های پیشتاز در بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است.منبع اخبار

ده راه‌ها نگهداری هوش مصنوعی شما رشد بدون سوزاندن روغن نیمه شب.