لزوم استفاده از توانمندی‌ بخش خصوصی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت


تهران – مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از لزوم استفاده از توانمندی بخش خصوصی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و گفت: باید زمینه برای مشارکت تشکل‌ ها و سازمان‌ های مردم‌ نهاد و جوامع محلی فراهم شود.منبع اخبار