اخبار

لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در راستای امنیت غذایی

لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در راستای امنیت غذایی
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری مهم‌ترین مولفه در دستیابی به امنیت غذایی پایدار است، گفت: یکی از مهمترین مولفه های ایجاد بهره‌وری در بخش کشاورزی استفاده از فناوری‌های نوین است.

https://www.irna.ir/news/85296290/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C

عبدی : صاحبان قدرت را مجبور به شنیدن کنید – پایگاه خبری هشت صبح. گرچه وانت زامیاد تنها وانت بنزینی در گروه n۲ (دارای وزن خالص بالای ۳.