اخبار

لزوم استفاده بهینه و علمی از ظرفیت خبرگان کشاورزی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر ظرفیت‌ قابل توجه خبرگان کشاورزی در حوزه آموزش کشاورزی تصریح کرد: ریشه مشکلات تولید در بخش کشاورزی، حضور ضعیف تشکل‌ها در حوزه تصمیم‌سازی‌ها در سطح وزارت جهاد کشاورزی است. با توجه به کمبود منابع، درصد بالای ضایعات محصولات و غیره، باید از ظرفیت‌های خبرگان کشاورزی به طور بهینه و علمی استفاده شود زیرا چالش‌های بخش کشاورزی با بهره‌مندی از دانش روز و فنون بومی ارائه و تجربه شده توسط نخبگان و نمونه‌های بخش کشاورزی، قابل حل است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تاکید بر تعاملات مجمع ملی خبرگان کشاورزی در مراکز تصمیم‌ساز و قانون‌گذار، در خصوص تسهیل در پشتیبانی‌ها، فراهم‌آوری و بسترسازی تعاملی جهت اثرگذاری هرچه بیشتر فعالیت‌های این شبکه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت توسعه تشکل‌ها و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌ها اعلام آمادگی کرد.منبع اخبار به گزارش روز سه‌شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «محمدعلی نیکبخت» در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی افزود: خبرگان کشاورزی، عصاره نخبگان کشاورزی محسوب می‌شوند و حوزه اقدامات و نقش‌آفرینی آنان دارای پایداری و ماندگاری در توسعه اقتصادی کشور است.

نیکبخت اظهار داشت: ایجاد و تقویت همگرایی تشکل‌ها با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باعث قدرت‌افزایی وزارتخانه و عزت‌افزایی تشکل‌ها خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ناظر و هدایتگر تشکل‌ها و سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان رابط و تسهیلگر حمایتی تشکل‌ها باید به طور جدی به سمتی حرکت کنند که امور و تصدی‌گری‌ها به تشکل‌ها به عنوان حلقه‌های تولید واگذار شود و حرکت بر مبنای سیاست‌های وزارتخانه منطبق با وظایف اساسنامه‌ و قانونی تشکل‌ها به ویژه شبکه خبرگان کشاورزی باشد و تا زمانی که این اتفاق به طور عینی به منصه ظهور نرسد، مشکلات پا برجا می‌ماند.