لزوم استفاده بهینه و علمی از ظرفیت خبرگان کشاورزی - مجله خبری کشاورزی

لزوم استفاده بهینه و علمی از ظرفیت خبرگان کشاورزی

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن تاکید بر تعاملات مجمع ملی خبرگان کشاورزی در مراکز تصمیم‌ساز و قانون‌گذار، در خصوص تسهیل در پشتیبانی‌ها، فراهم‌آوری و بسترسازی تعاملی جهت اثرگذاری هرچه بیشتر فعالیت‌های این شبکه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت توسعه تشکل‌ها و دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌ها اعلام آمادگی کرد.منبع اخبار

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر ظرفیت‌ قابل توجه خبرگان کشاورزی در حوزه آموزش کشاورزی تصریح کرد: ریشه مشکلات تولید در بخش کشاورزی، حضور ضعیف تشکل‌ها در حوزه تصمیم‌سازی‌ها در سطح وزارت جهاد کشاورزی است. با توجه به کمبود منابع، درصد بالای ضایعات محصولات و غیره، باید از ظرفیت‌های خبرگان کشاورزی به طور بهینه و علمی استفاده شود زیرا چالش‌های بخش کشاورزی با بهره‌مندی از دانش روز و فنون بومی ارائه و تجربه شده توسط نخبگان و نمونه‌های بخش کشاورزی، قابل حل است.

نیکبخت اظهار داشت: ایجاد و تقویت همگرایی تشکل‌ها با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باعث قدرت‌افزایی وزارتخانه و عزت‌افزایی تشکل‌ها خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ناظر و هدایتگر تشکل‌ها و سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان رابط و تسهیلگر حمایتی تشکل‌ها باید به طور جدی به سمتی حرکت کنند که امور و تصدی‌گری‌ها به تشکل‌ها به عنوان حلقه‌های تولید واگذار شود و حرکت بر مبنای سیاست‌های وزارتخانه منطبق با وظایف اساسنامه‌ و قانونی تشکل‌ها به ویژه شبکه خبرگان کشاورزی باشد و تا زمانی که این اتفاق به طور عینی به منصه ظهور نرسد، مشکلات پا برجا می‌ماند.

به گزارش روز سه‌شنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «محمدعلی نیکبخت» در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی افزود: خبرگان کشاورزی، عصاره نخبگان کشاورزی محسوب می‌شوند و حوزه اقدامات و نقش‌آفرینی آنان دارای پایداری و ماندگاری در توسعه اقتصادی کشور است.