اخبار

لزوم تشکیل دبیرخانه کنوانسیون روتردام در سازمان حفظ نباتات


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: دبیرخانه روتردام باید در سازمان سازمان حفظ نباتات ایجاد شود و مصوبات و سایر امور و همکاری در چهارچوب کنوانسیون روتردام به جد پیگیری شود.منبع اخبار