اخبار

لزوم رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان امسال


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: اعتبارات مورد نیاز برای رفع تداخلات اراضی در استان‌ها تأمین شده و لازم است استان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات با جدیت این مهم را دنبال و تا پایان سال جشن اتمام رفع تداخلات را برگزار کنند.

https://www.irna.ir/news/85159942/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84