اخبار

لزوم پرهیز جدی از کشتار دام در سطح شهر و در مسیر حرکت دسته‌های عزاداری


تهران- مجله خبری کشاورزی- سازمان دامپزشکی کشور به منظور تامین بهداشت عمومی و پیشگیری از بروز و شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، بر رعایت نکات بهداشتی و لزوم پرهیز جدی از کشتار دام در سطح شهر، معابر عمومی، منازل و در مسیر حرکت هیات‌ها و دسته‌های عزاداری به مناسبت تاسوعا و عاشوریای حسینی هشدار داد.

https://www.irna.ir/news/85181406/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C