اخبار

لطیفی: هدف تشکیل وزارت بازرگانی بهبود معیشت مردم است


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بهبود اقتصاد و معیشت مردم را از برنامه‌های جدی دولت مردمی دانست و گفت: تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار و تقویت همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.منبع اخبار