اخبار

لیموترش درجه یک هرمزگان، ۱۰ هزار تومان قیمت خورد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: خرید توافقی لیموترش به حداکثر قیمت ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم، با توجه به اندازه و کیفیت محصول از فردا پنجشنبه در هرمزگان آغاز می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85187687/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF