اخبار

ماجرای ذرت های آلوده در همدان چه بود؟


همدان – مجله خبری کشاورزی – موضوع “ذرت های آلوده در سیلوی اسدآباد” این روزها حسابی در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده است، با این حال وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در جریان سفر به همدان چنین مساله ای را نادرست دانست و در پی انتشار مطالبی در رد صحبت های وزیر در یکی از رسانه ها امروز سازمان دامپزشکی اطلاعیه ای در این خصوص صادر کرد و بر عدم وجود مشکل در این محصولات تاکید کرد.

https://www.irna.ir/news/85227482/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF