اخبار

ماهی فروشی با وانت در کردستان، تهدید یا فرصت


سنندج- مجله خبری کشاورزی- عرضه ماهی به بازار از طریق وانت های ماهی فروش با قیمت کمتر از فروشگاه های ثابت همزمان با آغاز فصل صید از منابع آبی کردستان، باعث استقبال مردم از این محصول و بازگشت آن به سبد غذایی شهروندان شده است اما کارشناسان نگران رعایت مسایل بهداشتی از سوی عرضه کنندگان دوره گرد هستند.منبع اخبار