اخبار

مبارزه با آفت سن در ٣۵ هزار هکتار از مزارع گندم جنوب کرمان انجام شد


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: عملیات مبارزه با آفت سن گندم در بیش از ٣۵ هزار هکتار از مزارع این منطقه انجام شد. منبع اخبار