اخبار

مبارزه با آفت سن غلات در ۶۴ هزار هکتار از مزارع گندم و جو لرستان

وی گفت: امسال ۶۹ شبکه مراقبت با ۴۰۶ کارشناس، کار رصد و پایش مزارع گندم و جو را در استان برعهده دارند و اطلاع رسانی لازم جهت مبارزه توسط مدیریت ها و مراکز تابعه در حال اجراست.منبع اخبار به گزارش مجله خبری کشاورزی به نقل روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، کامران پیرزادی اظهار داشت: در راستای تأمین امنیت غذایی جامعه و جلوگیری از بروز خسارت به محصولات استراتژیک گندم و جو، با تلاش شبانه روزی شبکه مراقبت استان در امر رصد وپایش مزارع، اطلاع رسانی و جلب مشارکت مردمی، تاکنون در ۶۴ هزار و ۷۸۴ هکتار از مزارع گندم و جو استان مبارزه با آفت سن غلات با استفاده از انواع پهپاد سمپاش، سمپاش توربینی و  ۴۰۰ لیتری صورت پذیرفته است.

پیرزادی با اشاره به اینکه آفت سن تا زمان برداشت محصول و حتی سخت شدن دانه قادر به تغذیه، خسارتزایی و کاهش ارزش کمی و کیفی محصول است خواستار مبارزه شیمیایی با آفت سن از طریق مشاوره با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی شد.