اخبار

مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در ۲ هزار هکتار از باغ‌های جنوب کرمان انجام شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اضافه کرد: مدیریت حفظ نباتات سازمان با تهیه و توزیع مواد مورد نیاز مبارزه شامل ماده جلب کننده پروتئین هیدرولیزات و سم مالاتیون تمهیدات لازم را برای کنترل به موقع این آفت فراهم کرده است.

هلو، خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو، گلابی و مرکبات از جمله میزبان‌های این آفت هستند. حشره مگس میوه به طور معمول تا ۲ ماه زنده می ماند، اما اگر شرایط مساعد باشد تا ۶ ماه هم امکان زنده بودن آنها وجود دارد. وجود میزبان از جمله میوه رسیده در سر درخت یا میوه پوسیده در پای درخت و سرمای هوا بهترین شرایط مساعد برای فعال باقی ماندن آفت مگس میوه خوانده می شود.

مگس میوه مدیترانه‌ای از آفت‌های مخرب جهانی است که نسبت به سایر گونه‌های مگس میوه دارای دامنه میزبانی وسیع‌تری است و می‌تواند بیشترین خسارت را به بار بیاورد.

جنوب استان کرمان از قطب های تولید انواع صیفی جات، خرما و مرکبات در کشور به شمار می رود.منبع اخبار

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی به نقل از روابط عمومی این سازمان، مهدیه کرد ساردویی اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن شرایط آب و هوایی در ماه های اخیر برای ظهور و طغیان آفت مگس میوه مدیترانه ای، عملیات ردیابی آفت از اوایل شهریور ماه در باغ های مرکبات مناطق آلوده کوهپایه ای شامل دَلفارد جبالبارز، رمون، نراب، مردهک، امجز و سایر مناطق مشابه در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد آغاز و عملیات مبارزه  شامل شکار انبوه و طعمه پاشی در باغات مزبور انجام شده است.

وی یادآور شد: اخیرا رزمایش مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه مدیترانه ای نیز در شهرستان جیرفت برگزار و کشاورزان به صورت عملی با نحوه ردیابی و شکار انبوه این آفت و زمان صحیح تله گذاری و طعمه پاشی آشنا شدند.

 وی افزود: با توجه به فراهم بودن شرایط برای ظهور و طغیان آفت در باغات منطقه دشت، عملیات ردیابی در این مناطق نیز آغاز خواهد شد و به محض رسیدن جمعیت آفت به نرم مبارزه، عملیات شکار انبوه و طعمه پاشی در دستور کار قرار می گیرد.