مجازات‌های تغییر کاربری، بازدارنده نیستمجازات‌های تغییر کاربری، بازدارنده نیست
رشت – مجله خبری کشاورزی – فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور گفت: مجازات‌های تغییر کاربری بازدارنده نیست بنابراین این مهم دلیلی برای روی آوردن مردم به تغییر کاربری ها است.منبع اخبار