اخبار

مجازات‌های تغییر کاربری، بازدارنده نیست


رشت – مجله خبری کشاورزی – فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور گفت: مجازات‌های تغییر کاربری بازدارنده نیست بنابراین این مهم دلیلی برای روی آوردن مردم به تغییر کاربری ها است.منبع اخبار

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture.