اخبار

مجتمع های گلخانه ای نیمه تمام کردستان تعیین تکلیف شوند


سنندج- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر تعیین تکلیف مجتمع های گلخانه ای در استان تاکید کرد و گفت: باید موانع و مشکلات این مجتمع ها به زودی مرتفع و به تولید محصول برسند. منبع اخبار