اخبار

مجری طرح راه اندازی شرکت توسعه زنجیره مس ایران منصوب شد

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402050503293/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

با حکم سرپرست ایمیدرو، رستمی به عنوان مجری طرح راه اندازی شرکت توسعه زنجیره مس ایران منصوب شد.

علی رستمی پیش از این مدیریت عامل شرکت ملی صنایع مس ایران را عهده دار بود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا موثقی نیا – سرپرست ایمیدرو – با صدور حکمی خطاب به رستمی تاکید کرد: «با توجه به تجارب ارزنده، شایستگی و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور و دستیار ارشد هیات عامل ایمیدرو و مجری طرح راه اندازی شرکت توسعه زنجیره مس ایران» منصوب می شوید.