اخبار

مجوز بهداشتی واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ گرم برای تنظیم بازار صادر شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از صدور مجوز بهداشتی واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ گرم به‌منظور تنظیم بازار برای نخستین بار خبر داد.منبع اخبار